Geneeskundig Onderzoek

Het initieel geneeskundig onderzoek voor het bekomen van de vergunning PPL(A), of een oefenvergunning, moet gebeuren in het Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde. Na het opsturen van de aanvraag wordt men uitgenodigd voor een algemeen onderzoek.

Voor het onderzoek van zicht, gehoor, evenwicht en hart zijn altijd aIle verschiIlende specialisten ter plaatse, zodat bet volledige onderzoek in een voormiddag afgerond is.

Indien de dag of het uur van de uitnodiging u niet past, is het belangrijk dit zo snel mogelijk te melden en een nieuwe datum aan te vragen.

Het resultaat van het geneeskundig onderzoek wordt u overgemaakt door het Directoraat-Generaal Luchtvaart. Twee maanden is de gemiddelde doorlooptijd van aanvraag van geneeskundig onderzoek tot uitreiking van de oefenvergunning.

Een privé-piloot dient periodiek zijn of haar medische keuring te hernieuwen.

Meer informatie is te vinden op het Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde (ECLG)