Theorie PPL(A)

Theorielessen: een noodzakelijk kwaad…

Alhoewel de te kennen leerstof voor de meeste nieuw is, kan ze toch gemakkelijk aangeleerd worden. De voorafgaande nodige kennis ligt niet hoger dan het niveau lager middelbaar onderwijs. Het is zeker niet juist dat een uitgebreide kennis van wiskunde zou vereist zijn. Ervaren en deskundige lesgevers, ondersteund met didactisch materiaal, maken het leren veel gemakkelijker voor diegenen die het niet meer gewoon zijn.

De theorieopleiding omvat volgende verplichte vakken en kan zowel klassikaal of via zelfstudie (Distance Learning) gevolgd worden:
Luchtvaartreglementering & ATC procedures

Hoe zit het met de voorrang van vliegtuigen in vlucht, de gebruikte visuele seinen, de indeling van het luchtruim, de luchtverkeersdiensten en de verkeersleiding, de hoogten waarop mag gevlogen worden en de vereiste weerminima? Wanneer en waar mag er gevlogen worden? Samengevat: de wegcode voor vliegtuigen.

Algemene kennis van het luchtvaarttuig

Deze lessen behandelen alle technische aspecten van een licht vliegtuig zoals de vliegtuigcel, de motor, de propeller en andere aanverwante uitrustingen. Neen, je wordt niet opgeleid tot vliegtuigtechnicus, maar een elementaire kennis van je vliegtuig is vereist om het veilig en correct te kunnen gebruiken.

Ook de belangrijkste cockpitinstrumenten worden in detail bekeken, zoals de hoogtemeter, het kompas, enz. Je zult die instrumenten immers nodig hebben om je vliegtuig op een voorbeeldige wijze tot je bestemming te vliegen.

Vluchtprestatie en – planning

Hierin gaat het vooral over fundamentele berekeningstechnieken met betrekking tot het uitvoeren van een vlucht. Voorbeelden hiervan zijn het opmaken van een gewichtsbestek, berekenen van de nodige startbaanlengte, enz.

Menselijke prestatie en beperkingen

Hoe reageert de mens op bepaalde omstandigheden die zich kunnen voordoen in vlucht? Ook de verschillende menselijke beperkingen komen aan bod. De lesgever raakt eveneens enkele belangrijke psychologische aspecten aan.

Meteorologie

Neen, hier wordt je niet op opgeleid tot een nieuwe Frank Deboosere, maar men zal je de invloed van het weer op het vliegen uitleggen, en je wegwijs maken in de weerkaarten en weerberichten voor de luchtvaart. Een juiste interpretatie van deze gegevens evenals een correcte inschatting van het weer zijn immers van kapitaal belang voor de veiligheid van je vlucht!

Navigatie

Hier gaat het vooral over de voorbereiding van een vlucht, m.a.w. alle aspecten die nodig zijn om veilig tot je bestemming te komen: het gebruik van navigatiekaarten, het berekenen van de invloed van de wind, de verschillende gebruikte eenheden in de luchtvaart, het gebruik van het kompas en de andere navigatie-instrumenten die je aan boord van je vliegtuig zal aantreffen.

Operationele procedures

Waar moet men allemaal aan denken voor een vlucht? Wat in noodsituaties? Of wat als ik een fout (overtreding) bega die bestraft kan worden?

Vluchtbeginselen

Ooit afgevraagd hoe een vliegtuig in de lucht blijft en bestuurd kan worden? Hier krijg je het antwoord! De belangrijkste basisbegrippen van de aerodynamica, alsook van de werking van de besturingsorganen komen aan bod. Hoe wordt er geklommen of gedaald? Kortom, de verschillende vluchtregimes zoals stijg-, daal- en kruisvlucht worden nader bekeken.

Communicatie

De noodzakelijke radioprocedures, nodig om op gecontroleerde vliegvelden of luchthavens (zoals Antwerpen) met de verkeersleiding te communiceren en zodoende de nodige klaringen te bekomen, worden in dit vak aangeleerd.

Examens?

Aan het einde van de cursus worden er binnen de school twee proefexamens georganiseerd. Deze examens zijn te vergelijken met wat men zoal kan verwachten op het examen bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart te Brussel.

Indien de kandidaat met succes deze proefexamens aflegt, zal het hoofd van de theoretische opleiding een attest afgeven waarmee de kandidaat zich kan inschrijven voor het wettelijk examen in Brussel.

De totale theoretische opleiding omvat alles samen circa 120 lesuren, inclusief de proefexamens.

Voor het afleggen van het theorie-examen is er geen minimum leeftijd vereist, maar men moet het praktijkexamen wel slagen binnen de 24 maanden na het laatste theorie-examen, zo niet moet de theoretische proef opnieuw afgelegd worden.