Verloop van de opleiding

Hoe organiseren we je opleiding?

Jaarlijks richt de RAAC een cursus Theorie Privé-Piloot in, volgens de Europese EASA normen. De lessen beginnen meestal midden september en vinden plaats op dinsdagavond van 19.00u tot 22.30u en op zondagochtend van 9:00u tot 12u30, in het leslokaal op de luchthaven van Deurne.

De lessen worden gespreid over een periode van ongeveer zes maanden.

Voor de leerling-piloten die zich niet kunnen vrijmaken om klassikaal onderricht te volgen bestaat er de mogelijkheid om zich de stof meester te maken volgens een Distance Learning methode. Via zelfstudie en begeleiding van een ground-instructor word je voorbereid op het theoretisch examen.

Het theoretisch examen blijft geldig gedurende 24 maanden, te rekenen vanaf de datum dat men voor aIle vakken geslaagd is. Wel mag men de praktijkopleiding starten vooraleer men in het theoretisch examen geslaagd is en zelfs vooraleer men met de theoriecursus begint. De periode waarin men de praktijkopleiding kan aanleren is dus groter dan 24 maanden, wat normaal gezien ruim voldoende is.

Voor de praktijkopleiding staan twee Piper Warrior III toestellen ter beschikking (1 met Glass Cockpit en 1 met Analoge Cockpit) en een Robin DR400 (Analoge Cockpit) of DR401 (Glass Cockpit).

Je kiest volledig vrij een instructeur uit de clublijst, maar de club kan je bij die keuze ook helpen! Afspraken worden rechtstreeks met de instructeur gemaakt. Bij eventuele twijfels staan de bestuurders klaar om raad te geven of te helpen. Te grote periodes tussen lesvluchten zijn nefast voor een vlotte vooruitgang in de opleiding. Het is daarom aangeraden wanneer men met het vliegen gestart heeft, om gemiddeld 1 vliegles per week te nemen, in ieder geval niet minder dan 1 les om de veertien dagen.

Het is onmogelijk vooraf een juist aantal vlieguren op te geven die je nodig zal hebben om de volledige training af te werken. Dat hangt o.a. af van de intensiteit van je training, jouw vaardigheden, enz. De gemiddelde leerling heeft 70 à 80 uren gevlogen, zowel in solo als in dubbele besturing alvorens het praktische eindexamen af te leggen met een examinator.